Zarządzanie dokumentami ISOFT DMS

i elektroniczny obieg dokumentów zgodnie z wytycznymi normy ISO

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

Zarządzanie dokumentami ISO Zgromadzona wiedza stanowi nieocenioną wartość ( kapitał firmy - know-how ), która nie może zaginąć wraz z odejściem pracownika lub awarią sprzętu. Łatwość w odszukaniu, kompletność i bezpieczeństwo zgromadzonych dokumentów wraz z historią powstania dokumentacji stanowi zabezpieczenie merytoryczne i prawne w przypadku jakichkolwiek roszczeń.
Innowacyjny system wspomagający zarządzanie dokumentami ISOFT DMS zapewnia, że Wasza baza wiedzy stanie się bezpieczna, skategoryzowana i łatwo dostępna dla wszystkich uprawnionych.

Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu ISOFT, zarządzanie dokumentami, wiedzą i elektroniczny obieg dokumentów w firmie jest prosty i efektywny. Elektroniczny obieg dokumentów daje możliwość pełnej kontroli, eliminuje przypadkową lub celową dezorganizację pracy i redukuje czas, który poświęca się na poszukiwanie informacji. Elektroniczny obieg dokumentów sprawia, że Państwa pracownicy są w pełni poinformowani, mają szybki dostęp do zasobów, a dotarcie do poszukiwanych informacji zajmuje tylko chwilę.

Wybrane korzyści

  • Zwrotu z inwestycji w taki system przetwarzania to około 2 euro oszczędności na dokumencie.
  • Wzrost synergii i jakości w pracy grupowej
  • Elektroniczny obieg dokumentów to jedno bezpieczne miejsce przechowywania dokumentacji.
  • Szybki, niezawodny i kontrolowany wgląd do potrzebnych dokumentów z monitoringiem kto, kiedy i jaką operację wykonał.
  • Elektroniczne zarządzanie dokumentami gwarantuje, że dokumenty są odpowiednio opisane i skategoryzowane.
  • Elektroniczny obieg dokumentów to możliwość przechowywania projektów technicznych, faksów, e-maili, papierowych dokumentów wprowadzonych do systemu poprzez skanowanie, umów, dokumentów prawnych, faktur, korespondencji w postaci plików elektronicznych, nagrań Audio Video, ogłoszeń czy rozporządzeń zarządu;


WIĘCEJ -> zarządzanie dokumentami i elektroniczny obieg dokumentów.
więcej -> zarządzanie dokumentami w normie ISO / TS 16949.

MODUŁY