PROGRAM ISOFT

Innowacyjny komputerowy system wspomagania decyzji

Wymagania - stacja robocza:

Wymagania - wersja sieciowa:

Isoft QMS - Zarządzanie dokumentami na bazie danych Oracle Isoft QMS - Zarządzanie dokumentami na bazie danych FireBird
Isoft QMS - Zarządzanie dokumentami. DMS na Windows 32 bit Isoft QMS - Zarządzanie dokumentami. DMS na Windows 64 bit Isoft QMS - Zarządzanie dokumentami. DMS na Linux Isoft QMS - Zarządzanie dokumentami. DMS na Linux Isoft DMS - Zarządzanie dokumentami
Portfolio

Isoft QMS