Awizacja dostaw i kierowców AWIZO ISOFT

i elektroniczny obieg dostarczonych dokumentów

Elektroniczna awizacja dokumentów dostawy

Zarządzanie dokumentami dostawy Isoft AWIZO. Elektroniczna awizacja kierowców i dostaw. Awizacja dostawy to oczywista korzyść dla wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w procesie – dostawcy, odbiorcy i przewoźnika.


Jak często wygląda klasyczna awizacja?

Elektroniczna awizacja dostaw
Dostawca musi skontaktować się z Działem Logistyki Odbiorcy w Centrum Dystrybucyjnym lub Magazynie. Dokonując awizacji dostawca posługuje się numerem zamówienia, do którego ma być dostarczony towar. Zaawizować można się zwyczajowo do dnia poprzedzającego dostawę towaru.
W dniu dostawy kierowca dostarcza wszystkie dokumenty przewozowe bezpośrednio do Biura Obsługi Dostaw lub działu Logistyki. W branży motoryzacyjnej kierowca dodatkowo wypełnia formularz wjazdowy z podaniem wszystkich istotnych informacji posługując się wielojęzyczną instrukcją. Następnie oczekuje na decyzję wjazdu i przydzielenie doku. W zależności od organizacji procesu wjeżdża do centrum dystrybucji / przedsiębiorstwa lub oczekuje na zewnątrz. Dostawy nieawizowane przyjmowane są wg kolejności zgłoszeń do Biura Obsługi Dostaw oraz w miarę możliwości organizacyjnych magazynu i Działu Logistyki. Często może to oznaczać długotrwałe oczekiwanie w kolejkach na terenie przedsiębiorstwa lub centrum dystrybucji.

Jak wygląda elektroniczna awizacja?

Interakcyjna awizacja dostaw Kierowca tuż po przyjeździe do odbiorcy wypełnia elektroniczny formularz i skanuje wszystkie dokumenty, które są automatycznie dołączane do formularza. Kierowca dostaje możliwość wypełnienia ankiety na temat posiadania obowiązkowego wyposażenia. Koszulki odblaskowe buty ochronne etc. System rejestruje czas przyjazdu danego kierowcy i informuje o możliwych czasach rozładunku. W przypadku pilnych dostaw lub towarów FMCG zwłaszcza szybko psujących się kierowca może dostać komunikat o natychmiastowy rozładunku. Wszystkie te operacje kierowca podaje i odczytuje na interaktywnym kiosku dotykowym. Formularze i dokumenty wprowadzone przez kierowcą są w czasie rzeczywistym widziane przez ochronę pilnującą wjazdów i wyjazdów, przez dział Logistyki / biuro obsługi dostaw jak też przez Magazyn. Decyzje o wjeździe podjęte przez właściwe służby mogą być wysłane przez wbudowaną bramkę SMS do kierowcy. Równolegle decyzje są widziane przez ochronę, która kontroluje wjazdy aut.


Wybrane korzyści

  • System w zależności od konfiguracji obsługuje kierowców w różnych językach znosząc bariery językowe przy pierwszym kontakcie z ochroną.
  • Obniżenie kosztów w procesie obsługi dostaw. Kierowca sam elektronicznie zgłasza dostawę i skanuje dokumenty na interaktywnym kiosku dotykowym. Nie angażuje się czasu ochrony. Nie powiela się papierowych kopii dokumentów, nie traci się czasu na przekazywanie informacji i dokumentów pomiędzy działami.
  • Na terenie firmy znajdują się jedynie te auta, które są w trakcie rozładunku. Nie ma biegania kierowców z papierami po zakładzie lub centrum dystrybucyjnym. Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia takie jak zaginięcie towaru poza własnym obszarem logistycznym.
  • Szybki, niezawodny i kontrolowany wgląd do niezbędnych nadzorowanych zeskanowanych dokumentów, szybkie wyszukiwanie informacji a co za tym idzie oszczędność czasu i papieru. Pracownicy Ochrony, Działu Logistyki, Biura Obsługi oraz Magazynu widzą wszystkie stany awizacji i mają pełną informację dotyczącą obsługi dostaw z monitoringiem kto, kiedy i jaką operację wykonał.
  • Spójny system automatycznej numeracji formularza awizacji i zeskanowanych dokumentów znajdujących się w systemie przyczynia się do wyeliminowania błędów i nieprawidłowości przy przekazywaniu danych.
  • Przyspieszenie procesu zbierania danych i przygotowania podstawy do podejmowania decyzji stosownych do zaistniałej sytuacji. Możliwość analizy czasów realizacji kolejnych etapów dostawy od momentu awizacji do chwili opuszczenia przedsiębiorstwa przez samochód. Wpływa to na poprawę jakości obsługi dostaw.
  • Łatwość przeprowadzania audytów wewnętrznych i zewnętrznych poprzez wyszukiwanie wszystkich dokumentów dotyczących danego zagadnienia. Nieustanna gotowość systemu do przeglądu przez audytora.


WIĘCEJ -> zarządzanie dokumentami i elektroniczny obieg dokumentów.

MODUŁY