ISOFT DMS ADMINISTRATOR

i elektroniczny obieg dokumentów zgodnie z wytycznymi normy ISO

Isoft QMS - Administrator

Program konfigurujący system : zarządzanie jakością ( QMS ), zarżądzanie dokumentami i obieg dokumentów ( DMS )

W tym module deklaruje się użytkowników oraz nadaje im się prawa dostępu do poszczególnych modułów oraz operacji. W celu ułatwienia tego zadania ( system posiada wielopoziomowe prawa dostępu ) zostały stworzone profile użytkowników. Poprzez dopisanie użytkownika do danego profilu otrzymuje on prawa profilu, które można indywidualnie modyfikować. Np. można utworzyć profil "Kierownicy" i nadać im prawo podglądu i zatwierdzania dokumentów, przez co wszyscy użytkownicy należący do tego profilu będą mogli zatwierdzać dokumenty.

ISOFT QMS - Administracja systemem Iso ft QMS

Zakresy numeracji dokumentów - opcja ta pozwala na podział zagadnień występujących w przedsiębiorstwie na grupy tematyczne i ustalenie zakresu numerów dla dokumentów z danego zagadnienia oraz zdefiniowanie typu tabeli.Wybrane funkcje i możliwości Isoft QMS
  • Rozbudowany system uprawnień
  • Uporządkowanie całości dokumentacji i danych w zależności od tematu, którego dotyczy
  • Automatyczna numeracja dokumentów
  • Ustalenie formatów przechowywanych danych
  • Łatwość nadawania uprawnień (jest ich kilkadziesiąt) poprzez tworzenia profili użytkowników
  • Możliwość używania zamiennie oprogramowania w języku polskim i angielskim
  • Możliwość definiowania przez użytkownika własnych zagadnień i nadawania im zakresu numeracji (dział, którego dotyczy, zakres numerów grupy, format danych)
  • Poprzez tematyczne uporządkowanie całości danych przechowywanych w systemie możliwość prowadzenia audytów po zagadnieniach ( np. wszystkie dane przechowywane w dokumentach należących do przykładowej grupy 415-420 dotycz zagrożeń)
  • Licznik dokumentów należących do poszczególnych grup
Isoft - Zarządzanie jakością QMS, Zarządzanie dokumentami i obieg dokumentów DMS

MODUŁY