OPROGRAMOWANIE ISOFT DMS - BRAŻA PROJEKTOWA

Elektroniczny obieg dokumentów - Zastosowanie

SYSTEM ISOFT DLA BIUR PROJEKTOWYCH

Elektroniczny system realizujący zarządzanie dokumentacją w biurach projektowych i kanelariach.

Rolą biura projektowego jest tworzenie projektów. Wymaga to zgromadzenia i zarządzania ogromną ilością dokumentacji. Są to różnego rodzaju pisma, kosztorysy, opisy zmian i poprawek, umowy i aneksy, mapy, rysunki techniczne w zależności od profilu jednostki .

W jednym projekcie partycypuje wiele pracowników na szerokich zasobach (dokumentach). System Isoft integruje wszelkiego typu dokumenty w jednym miejscu i kontroluje równoczesny dostęp do tych wspólnych zasobów ( Poszukiwany dokument nie znajduje się w zamkniętym biurku lub komputerze który właśnie uległ awarii ). Program zapewnia posiadanie jednej zabezpieczonej i aktualnej wersji dokumentu wraz z rejestracją użytkowników dokonujących na nim zmian (kto, kiedy i jaką czynność wykonał). ISOFT automatycznie archiwizuje stare wersje dokumentów i projektów co zapobiega czasochłonnemu sekwencyjnemu wyszukiwaniu właściwej wersji po stale rosnących zasobach sieci.

System obsługuje różne formaty dokumentów ( doc, xls, dwg, pdf, rtf, odt, hrml, jpg i itp.), co umożliwia zgromadzenia w jednej komputerowej teczce całości dokumentacji dotyczącej różnego typu projektów. Współpracuje z wszystkimi aplikacjami zainstalowanymi na stacji roboczej. MS Office, OpenOffice, AutoCad, OrCad, Adobe i wiele innych. Aby umożliwić łatwe dotarcie do potrzebnego dokumentu zastosowano rozwinięty system filtrów ( po nazwach, zakresach dat, zagadnieniach - np. kosztorysy, stanach dokumentów itp.). Te inne cechy systemu sprawiają, że jest to bardzo niezbędne narzędzie w każdej nowoczesnej i rozwijającej się jednostce.

więcej -> zarządzanie dokumentacją i obieg dokumentów.
więcej -> zarządzanie dokumentami w normie ISO / TS 16949.

ZASTOSOWANIE